סיפורי לקוחות Aspera

DEFINIENS

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'>DEFINIENS<br><span style='font-size:45px'>התאמת טיפול</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'><span style='color:#9DC3E6'>במהירות שמצילה חיים</div></span></span></div>

The Voice

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'>The Voice<br><span style='font-size:40px'>ההצגה חייבת להמשך</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'>העלאת מדיה גם מסלולרי</div></span></span></div>

NetApp

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'><span style='font-size:48px'>לקוחות <b>NetApp</b></u> ?</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'><span style='color:#9dc3e6'><span style='font-size:30px'>אתם משתמשים ב-<b>Aspera !!!</div></span></span></div>

ESA

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'>סוכנות החלל ESA</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'><span style='font-size:30px'>מהחלל למעבדה - במהירות האור</div></span></span></div>

National Instruments

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'>National Instruments</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'>מ-4 ימים ל-4 שעות</div></span></span></div>

JABIL

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'>JABIL<br><span style='color:#9DC3E6'><span style='font-size:35px'>Aspera בתהליך הייצור</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'>יותר מ-25GB בשעה</div></span></span></div>

Fox Sports

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:55px'><span style='color:white'>FIFA 2018 FOX Sports</div></span></span></div>

<div dir=rtl style="font-size:18px ; font-family:"Open Sans" ; color:#181a1c"><div style='text-align:center'><span style='font-size:40px'><span style='color:white'>יותר מ-70TB ליום</div></span></span></div>