סנכרון מהיר בין שני אתרים

אפילו 100TB ביום

לחברות העובדות עם סניפים או מרכזים בחו"ל יש צורך להעביר מידע בין שני המרכזים ולעיתים גם לסנכרן מידע ביניהם.

סנכרון כמות גדולה של מידע עם הסניפים אורך זמן רב מידי - הרבה יותר ממה שלכאורה רוחב הפס מאפשר.

בגלל מגבלה באינטרנט (ברכיב ה-TCP), קצב ההעברה מוגבל על ידי המרחק ולא רוחב הפס, ולכן הגדלת רוחב הפס אינה פותרת את הבעיה.

הטבלה מתארת את מגבלות ה-TCP במקרים שונים:

AsperaProductDataTCP.png

ההנחה בטבלה לעיל היא כי ה-Packet Loss עומד על 0.5%. עם ה-Packet Loss זמן ההעברה גדל.

®

עם  Aspera ניתן להעביר קבצים בין שני אתרים וגם לסנכרן בין שני האתרים במהירות ובבטחה על התשתית הקיימת.

Aspera Sync יסנכרן את כל הקבצים שנוספו, עודכנו או נמחקו מ-folders שהוגדו.

הסנכרון יכול להתבצע באופן אוטומטי עם כל שינוי, במועדים קבועים מראש או על פי בקשה.

הסנכרון יכול להיות חד-כווני או דו-כווני.

AsperaSyncTwoSitesConf.png

עם Aspera מהירות הסנכרון תלויה ברוחב הפס בלבד וגם סנכרון של כמויות מידע גדולות בין הארץ לכל מקום בעולם היא פרקטית:

מהירות הסנכרון

AsperaProductDataFASP.png
כמה אפשר לסנכרן עם Aspera ביום
AsperaSyncTwoSites.png

היקף המידע שיסונכרן בהנחה שמלוא רוחב הפס מוקצה לסנכרון

למידע נוסף

תודה