כלים

Test Generator

TestGenerator3.png

CaseGenerator של אופקים מייעל את תהליך הבדיקות הפונקציונאליות ומקצר את הזמן המושקע בפעילויות הנדרשות להכנת ה-Test Data ולבדיקת התוצאות.
 

CaseGenerator מאפשר שכפול דוגמא של מידע (תנועה, פוליסה וכדומה) תוך שינוי ערכים ליצירה שיטתית של מגוון יחידות מידע שונות המבוססות על הדוגמא.

הסבת נתונים

DataMigration.jpg

הסבת נתונים ממערכת ישנה לחדשה היא פעילות עתירת סיכונים שפעמים מעכבת פרויקטים.

אופקים מתמחה בביצוע הסבות נתונים בגישה ייחודית.

בגישה שלנו, עיקר המידע הנדרש להסבה מבוסס על ניתוח מופעים של הנתונים הקיימים משמש בסיב לשלב המיפוי.

הכלי לניתוח הנתונים הקיימים יכול לשמש גם לצורך טיוב הנתונים.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים בפרויקט הוא אחד הכלים החשובים ביותר להבטחת הצלחת הפרויקט.

המתודולוגיה הייחודית שלנו, מבוססת על העקרונות של PMI, ומבטיחה ניהול אפקטיבי של הסיכונים בפרויקט.

המתודולוגיה נתמכת ע"י אקסל מפורט ומשוכלל לניהול הסיכונים ושיתופם עם הגורמים הרלוונטיים.

RiskChart.png
 

ניהול משימות אישי

כלי פשוט עם זאת רב עוצמה בניהול משימות אישיות יומיות.

הכלי מאפשר להוסיף משימות אישיות, לקבוע חשיבות ודחיפות לכל משימה, הערכת זמן לביצוע ומועד נדרש לביצוע.

הכלי ימיין את המשימות לפי העדיפות הנקבעת ע"י הדחיפות והחשיבות, וכן ע"פ המועד לביצוע.

הכלי יציין אילו משימות סביר שיתבצעו היום ואילו לא.

עם כלי זה השליטה בזמן שלנו היא שלנו.

AIMPersonal.png

ניהול תקציב פרויקט

לאופקים כלי המאפשר למנהל הפרויקט לתכנן ולנהל את תקציב הפרויקט.

הכלי מאפשר תכנון של סעיפים ותתי סעיפים, צורות פריסה שונות (כגון לינארי לתקופה, לפי אבני דרך, צורת טיםול ביתרת תקציב ועוד), כמו גם תכנון תקציב חודשי ורבעוני.

הכלי מאפשר ניהול של ההקצאות התקציביות לפרויקט לאורך זמן כמו גם ההוצאות בפועל תוך השוואה של תכנון, מול ביצוע, תכנון מול הקצאות ועוד.

Budget.png

מעקב החלטות

AIM1.png

ביצוע החלטות בזמן, קריטי להצלחת פרויקט.

ללא ניהול, חלק ממאות ואלפי החלטות המתקבלים בפרויקט עלולים ל'התפספס'.

פרויקטים רבים נגררו ואפילו נכשלו בגלל שהחלטות בוצעו באיחור או לא בוצעו כלל.

הכלי של אופקים מאפשר לנהל החלטות, כולל מי אחראי, תאריך סיום מקורי ותאריך עדכני, סטטוס, הוצאת תזכורות על החלטות לקראת מועד סיומן, תיעוד הערות ועוד.

לכלי גרסה עברית וגרסה אנגלית.

חישוב זמן העברה

כלי המאפשר לחשב את הזמן הנדרש להעברת נתונים עם TCP ועם Aspera בהסתמך על כמות הנתונים,  היעד, רוחב הפס ועוד.

למשל, ניתן לחשב כמה זמן צריך כדי להעביר קובץ של 10GB מישראל למומבאי ברוחב פס של 100Mpbs עם Packet Loss של 0.5% עבור TCP ועבור Aspera.

CalculatorScreen.png

Checklist

כלי פשוט ויעיל ביותר לניהול Checklist לביצוע מפעילויות החוזרות על עצמן.

הגדרת Checklist מהירה, ההשקעה מועטה והתועלת רבה.

Checklist.png

הערכת מענה ל-RFP

RFPComparison.png

להערכת איכות של מענים ל-RFP.

הכלי מבוסס על מתודולוגיה של אופקים בנושא, המתחיל ממועד כתיבת ה-RFP, ומבטיח פירוט מספק ב-RFP כך שהמתחרים יוכלו לספק מענה הולם לדברים החשובים .

העברת האיכות כוללת תהליך איטרטיבי המבטיח מיצוי הפוטנציאל של כל ספט לתועלת החברה.

התהליך קובע איכות עם טווח הנגזר מרמת הוודאות לאספקת הנושאים הרלוונטיים.