IBM Aspera Faspex

שיתוף והפצת קבצים לכל מקום בעולם

®

FASPEX.png

כדי לשתף פעולה בצורה יעילה, צוותים גלובליים, פנימיים וחיצוניים, צריכים אפשרות לגשת לנתונים שהם זקוקים להם כאשר הם זקוקים להם, בכל מכשיר וללא מגבלות תשתית IT. אפשרות זו צריכה לכלול את היכולת לשתף מערכי נתונים גדולים ומגוונים בין השאר באמצעות שטחי עבודה משותפים וכלי Drop Box.

Aspera Faspex מספקת פתרון שיתוף ושליחת קבצים מהיר במיוחד, חזק ובטוח להעברת נכסים דיגיטליים ברחבי העולם. הפתרון כולל העלאה והורדה מהירה ופשוטה של קבצים, הודעות דוא"ל הניתנות להגדרה מטה-דאטה מותאמים אישית ועוד. הממשק האינטואיטיבי בסגנון הדוא"ל מאפשר לצרף ולשלוח קבצים או תיקיות בכל גודל לנמען יחיד או לקבוצה גדולה. 

זהו פתרון on-premise לשירות המקביל המוצע בענן כ-SAAS.

לקבלת מידע נוסף

תודה