סנכרון מהיר של אתרים

אפילו 100TB ביום

לחברות העובדות עם מספר סניפים או מרכזים בחו"ל יש צורך להעביר ולסנכרן מידע בין המרכזים.

סנכרון כמות מידע גדולה אורך זמן רב מידי - הרבה יותר ממה שלכאורה רוחב הפס מאפשר.

בגלל מגבלה באינטרנט (ברכיב ה-TCP) קצב ההעברה תלוי במרחק ולא ברוחב הפס, כך שגם אם מגדילים את רוחב הפס הבעיה אינה נפתרת.

הטבלה מתארת את מגבלות ה-TCP במקרים שונים:

AsperaProductDataTCP.png

ההנחה בטבלה לעיל היא כי ה-Packet Loss עומד על 0.5%. עם ה-Packet Loss זמן ההעברה גדל.

®

עם  Aspera ניתן לסנכרן קבצים בין האתרים שלכם במהירות ובבטחה על התשתית הקיימת.

Aspera Sync יסנכרן את כל הקבצים שנוספו, עודכנו או נמחקו  בין כל האתרים.

הסנכרון יכול להתבצע באופן אוטומטי עם כל שינוי, במועדים קבועים מראש או על פי בקשה.

הסנכרון יכול להיות חד-כווני או דו-כווני.

התרשים להלן מראה מקרה של שלושה אתרים, אך ניתן להגדיר כל מספר אתרים שאתם צריכים בקונפיגורציה של רשת, של כוכב או משולב ביניהם, והאתרים יכולים להיות מחוברים ביניהם ברוחבי פס שונים.

AsperaSyncMultiple.png

עם Aspera מהירות הסנכרון תלויה ברוחב הפס בלבד וגם סנכרון של כמויות מידע גדולות בין הארץ לכל מקום בעולם היא פרקטית:

מהירות הסנכרון

AsperaProductDataFASP.png
כמה אפשר לסנכרן עם Aspera ביום
AsperaSyncTwoSites.png

היקף המידע שיסונכרן בהנחה שמלוא רוחב הפס מוקצה לסנכרון

למידע נוסף

תודה