20GB לחולה ; יותר מ-2TB ביום ; יותר מ-60TB בחודש
במהירות שמצילה חיים
DEFINIENS
התאמת טיפול

רקע
מעבדות Definiens בגרמניה, מתמחים בפיענוח תמונות רקמות של חולי סרטן. במרכז בגרמניה נעשית עבודת אנליזה על תמונות אלו והתאמת טיפול אישי וייחודי לכל חולה.

האתגר
קובץ תמונות של חולה יחיד הוא בגודל של כ-20GB ובסה"כ בכל יום מועברים תמונות למעבדה בגרמניה ממרכזים רפואיים ברחבי העולם בהיקף של כ-2TB, כמות שעל גבי האינטרנט הרגיל כלל אינה באה בחשבון.
מכל העולם נאלצו לשלוח ל-Definiens דיסקים עם תמונות באמצעות -שירות שילוח בינלאומי, דבר שגרם שהמטופל נאלץ להמתין שבועיים להתחלת הטיפול... זמן שלפעמים לא היה לו.

הפתרון
על ידי השימוש בתוכנת Definiens, Aspera מעבירים בכל יום 2TB ותוך 24 שעות מקבל החולה את הטיפול הייחודי המתאים לו, במדינה רחוקה ככל שתהיה. לא עוד משלוח פיזי של דיסקים עם מידע ולא עוד שבועות של בזבוז זמן יקר.

עבור חולים מסויימים, Aspera משמעה חיים.

רוצים לשמוע מאיתנו על Aspera?

DEFINIENS מעבירים עם 20GB Aspera למטופל - 2TB ליום - והתשובות תוך 24 שעות