Aspera במיוחד עבורכם

בניה אונליין של פתרון מותאם עבורכם (2.5 דקות)

סנכרון אתרים

 

סנכרון קבצים בין אתרים. קובץ שיעודכן באתר אחד יסונכרן לכל האתרים האחרים - במהירות של Aspera. מתאים לסנכרון סביבות פיתוח - מדיה, תוכנה וכדומה.

העברה בין אתרים

 

העברת קבצים בין אתרים במהירות מדהימה של פי 10 ויותר ממה שאתם מכירים. 

 

מתאים במיוחד להעברה מ/אל אתר בחו"ל.

העברה לאתר גיבוי

 

העברת קבצים לאתר גיבוי באמצעות הרשת הציבורית במהירות. 

 

מתאים במיוחד להקטנת חלון הגיבוי.

אחר / שילוב 

 

שילוב של מספר פתרונות יחד, כגון העברה, הפצה, סנכרון וכדומה, או פתרון אחר, כגון סנכרון DB, או העברה לאתר גיבוי.

שרת קבצים 

 

שרתי Aspera המותקנים באתרים מרכזיים (on-premise) או בענן, ומאפשרים העלאה והורדת קבצים מהירה מכל מקום בעולם.

הפצה ואיסוף 

 

משלוח וקבלה של "חבילות קבצים" ממשתמשים פנימיים ומשתמשים חיצוניים.

מתאים לשיתוף, הפצה ואיסוף קבצים מלקוחות, מרכזי ייצור או לעבודה פרוייקטלית.

יש לבחור בסוג היישום מהרשימה מטה

פרמטרים