Fasp.png

מה היית משנה בחברה שלך

אם ניתן יהיה להעביר

1TB תוך 15 דקות

לכל מקום בעולם?

Aspera של IBM מבוססת על FASP הרשום כפטנט, ומאפשר להעביר מידע על הרשת הקיימת במהירות המרבית האפשרית.

Aspera מאפשרת לך להעביר את כל כמות המידע שצריך ולקבוע את מהירות ההעברה.

למשל, ניתן להעביר 1TB לכל מקום בעולם ב-½2 שעות בלבד, אך אם הצרכים שונים, ניתן להעביר 1TB מהר הרבה יותר (למשך תוך 14 דקות,
או לאט יותר (למשל תוך 24 שעות).

Aspera יכולה להעביר את המידע כקבצים או כ-Streaming.

Aspera יכולה להעביר קבצים בכל גודל שהוא, מספר רב מאד של קבצים ללא פגיעה במהירות - אפילו מיליוני קבצים, folders שלמים ועוד.

באמצעות Streaming ניתן להזרים מידע בין רכיבי תוכנה שונים, או בין תכנית לקובץ.

שתי נקודות הקצה ביניהם מעבירים את המידע יכולים להיות בכל מקום בעולם ובכל מרחק שהוא ללא פגיעה במהירות - אפילו אם משתמשים בתקשורת לוויינית.

יכולת כזו ניתן להפוך למנוף עסקי שעד היום נחשב לבלתי אפשרי.

איתור הפעילויות העסקיות הרלוונטיות מאתגר, מכיוון שעד היום פעילות כזו נחשבה לבלתי אפשרית, ולכן נושאים אלו לא עלו על הפרק.

אופקים מציעה גישה ייחודית לניתוח מצב קיים לאיתור והגדרה של הפעילויות העסקיות היכולת למנף יכולת זו בגישה של

Busines-First Technical Analysis

 

הגישה כוללת את השלבים הבאים:

  • קביעה של ה-"אזורים העסקיים" לבחינה, ומתן ציון חשיבות לכל אזור עסקי

®

AsperaAnal-1.png
  • עבור כל "אזור עסקי" הגדרה של שרשרת הערך שלו והערך העסקי של כל פעילות עסקית בשרשרת
AsperaAnal-2.png
  • עבור כל רכיב בשרשרת הערך קביעה דירוג החשיבות המהירות העסקית של ביצועו

AsperaAnal-4.png
  • דירוג כמות המידע העסקי (לא הטכנולוגי) ברכיב

AsperaAnal-3.png
  • הצלבת המידע לזיהוי ההזדמנויות לערך עסקי

AsperaAnal-5.png
  • ביצוע ניתוח פתרונות אפשריים ויתרונות עסקיים מהעברה מהירה של המידע ברכיבים המדורגים גבוה

 

התוצאה היא תכנית עסקית הכוללת ערך עסקי צפוי, עלות מוערכת ולוח זמנים של יישום טכנולוגי להעברה מהירה של מידע.

את הנושאים הנבחרים ניתן ליישם תוך 2-3 שבועות

 
למידע נוסף

שם

חברה

מייל

טלפון (אופציונאלי)

הודעה (אופציונאלי)

תודה רבה