Aspera Logo Red.png

Aspera

®

IBM Aspera מאפשר להעביר מידע ברשת הקיימת במהירות המרבית האפשרית.

Aspera משפר את מהירות העברת המידע פי 10, פי 100 ואפילו פי 1,000.

העברה של 10GB מישראל ליעדים שונים בעולם 

Comparison-2.png

מהירות העברת נתונים לחו"ל עם אספרה מדהימה ומאפשרת:

  • הקטנת חלון הזמן הנדרש לסיום תהליכים

  • הקטנת כמות התקלות במהלך ההעברה

  • הקטנת הסיכון בתהליך ההעברה

  • הגברת שביעות הרצון של לקוחות

  • הקטנת עלויות קווי תקשורת

Aspera מאפשרת פעילויות שעד כה לא היו פרקטיות, למשל, להעביר 1TB:

בארץ זה ימשך 3-4 ימים ולחו"ל מספר שבועות.

עם Aspera ניתן להעביר 1TB לכל מקום בעולם תוך ½2 שעות בלבד - ואם צריך אפשר גם מהר יותר.

Aspera תשפר את:

  • העברת מידע בין אתרים שונים של החברה

  • הפצת תוכנה או תכנים ללקוחות

  • סנכרון מרכזי פיתוח

  • העתקת מידע לאת גיבוי

  • העלאת מידע לענן

Aspera היא תוכנה הפועלת על התשתית הקיימת - היישום קצר והתועלת מיידית

פתרונות עם Aspera
 
Aspera P2P.png

העברה ביו שני אתרים 

חיבור שני אתרים כדי להעביר מידע בין שני האתרים באופן מהיר ומאובטח.

Aspera מותקנת בשרת בכל אחד מהאתרים, וכל אחד מהאתרים יכול ליזום שליחה או משיכה של קבצים מ-folders שהוגדרו מראש.

ניתן להגדיר כל folder אליו יש גישה מהשרת עליו מותקן Aspera.

יכול לשמש גם להעברה לאתר גיבוי.

יכול לשמש גם לסנכרון DB

 

למידע נוסף

Thanks! Message sent.