Aspera של יבמ - לשנע את המידע במהירות הגבוהה ביותר

 

Aspera מקצרת את זמן ההעברה של נתונים (בעיקר קבצים) המועברים על הפלטפורמה של TCP (למשל FTP, סנכרון, שיתוף קבצים ועוד).

 

הפתרון משתמש לצורך העברת/שיתוף/סנכרון קבצים בפרוטוקול חלופי ל-TCP הנקרא FASP (רשום כפטנט), ובכך מתגבר על חסם תאורטי של TCP שאינו תלוי כלל ברוחב הפס (תלוי רק ב-latency וב-Packet Loss).

 

למשל,  עבור latency  (למעשה RTT) של 120ms ו-packet loss של 0.1% ה-Throughput המרבי על TCP הוא כ-4Mbps בלבד.

ככל שה-latency ו/או ה-packet loss גדלים – ה-throughput יורד.

 

ב-TCP גם אם רוחב הפס רחב, הוא לא מנוצל (Goodput).

 

Aspera מנצלת את כל רוחב הפס ומעבירה את הקבצים בדוגמא שלעיל על רוחב פס של 100Mpbs פי 26 יותר מהר, וברוחב פס של 1Gbps פי 257 יותר מהר.

.

סנכרון קבצים
File Sync
 
 
העברת קבצים
File Transfer

Aspera מאפשרת לסנכרן קבצים במהירות רבה בין אתרים שונים. 

Aspera תזהה את הקבצים ששונו, תבטל כפילויות (de-duplication) ותעביר רק את הקבצים ששונו.

Aspera מזהה גם קבצים שבוטלו וקבצים ששמם שונה, ותבצע באתר האחר את הפעילות המקבילה (delete או rename).

הסנכרון יכול להיות חד כיווני או דו-כיווני ויכול להתבצע ע"פ בקשה, בהתאם לתזמון שנקבע (למשל כל חצי שעה) או באופן רציף.

ל-Aspera תוכנה לשרת המאפשרת ניהול העברת קבצים באמצעות הפרוטוקול FASP.

לצורך העברת קבצים שרת ה-Aspera יכול לדבר בצד השני עם שרת Aspera אחר, עם client ב-Windows או ב-iOS, עם plug-in לדפדפנים, או עם client במובייל (אנדרואיד או iOS).

אתחול העברת הקבצים יכולה להתבצע באמצעות ממשק משתמש, ע"י העתקת קובץ ל-Hot Folder, באמצעות Script, או באמצעות SDK.

 
 
אוטומציה, שליטה ובקרה
Orchestrator
שיתוף קבצים
Aspera Shares

ה-Orchestrator של Aspera מאפשר ליצור באופן גראפי וגמיש תהליכים שיפקחו ויבצעו את הפעילויות השונות הדרושות למימוש התהליכים שלכם.

ה-Orchestrator יודע "להאזין" לספריות ולזהות שינויים, לשלוח ולקבל קבצים מ-Aspera, לקבל החלטות בהתאם לערכים ותכונות של אלמנטים שונים בתהליך.

ל-Aspera מאות Adpaters המאפשרים לו להתממשק עם מוצרים ורכיבים רבים.

ה-Orchestrator יכול לנהל תהליכים המתפרשים על פני שרתים מרובים.

 Aspera Shares מאפשרת למשתמשים באתרים מרוחקים לשתף קבצים בצורה מהירה ואמינה.

ניתן להגדיר את הספריות באתרים השונים אותם יש לשתף, דבר המאפשר גישה (בכפוף להרשאות) לספריות אלו למשתמשים באתרים שונים.

ל-Aspera Shares ממשק בדפדפן וכן רכיב Files המאפשר גישה לקבצים באמצעות File Explorer.

 
 
Aspera Proxy
העברת "חבילות"
Aspera FASPEX

ה-Aspera Proxy מספק שכבת הגנה ל-Aspera בכך שהוא מסתיר את שרת ה-proxy מהעולם, וזאת מבלי לפגוע בביצועים של העברת הקבצים.

 Aspera FASPEX מאפשר "לארוז" רבצים ב-"חבילה" ו-"לשלוח" את החבילה לנמען.

ניתן לשלוח מייל לנמען שאינו מהכרח רשום במערכת עם לינק לחבילה שלו, שתאפשר לו להוריד את החבילה.

המערכת מאפשרת למשתמשים גם להעלות חבילות המיועדות למשתמשים אחרים.