Aspera של IBM מבוססת על הפרוטוקול FASP הרשום כפטנט, ומאפשר להעביר מידע על הרשת הקיימת במהירות המרבית האפשרית.

Aspera משפרת את מהירות העברת המידע פי 10, פי 100 ואפילו פי 1,000.

להלן טבלה המשווה את הזמן הנדרש להעביר 1GB עם Aspera וללא Aspera ברוחבי פס שונים:

העברה של 10GB מישראל ליעדים שונים בעולם 

Comparison-2.png

אם אתם מעבירים נתונים לחו"ל אספרה תקצר עבורכם את הזמן בהיקף שללא אספרה נחשב כבלתי יאומן.

ההשפעות עשויות להיות רבות משמעות:

  • הקטנת חלון הזמן הנדרש לסיום תהליכים

  • הקטנת כמות התקלות במהלך ההעברה

  • הקטנת הסיכון בתהליך ההעברה

  • הגברת שביעות הרצון של לקוחות

  • הקטנת עלויות קווי תקשורת

במקרים רבים, Aspera תאפשר ביצוע פעילויות שעד כה לא היו אפשריות או לא פרקטיות.

למשל, ללא Aspera, העברה של 1TB אינה פרקטית: בארץ היא תמשך מספר ימים ולחו"ל מספר שבועות (בהנחה שלא יהיו תקלות במהלך ההעברה).

עם Aspera ניתן להעביר 1TB לכל מקום בעולם תוך ½2 שעות בלבד - ואם צריך אפשר גם מהר יותר.

Aspera תשפר את הפעילות שלכם הכוללת העברת מידע רב:

  • העברת מידע בין אתרים שונים של החברה

  • הפצת תוכנה או תכנים ללקוחות

  • סנכרון מרכזי פיתוח

  • העתקת מידע לאת גיבוי

  • העלאת מידע לענן

Aspera היא תכנה הפועלת על התשתית הקיימת - היישום קצר והתועלת מיידית

סנכרון קבצים
File Sync
העברת קבצים
File Transfer
 
 

Aspera מאפשרת לסנכרן קבצים במהירות רבה בין אתרים שונים. 

Aspera תזהה את הקבצים ששונו, תבטל כפילויות (de-duplication) ותעביר רק את הקבצים ששונו.

Aspera מזהה גם קבצים שבוטלו וקבצים ששמם שונה, ותבצע באתר האחר את הפעילות המקבילה (delete או rename).

הסנכרון יכול להיות חד כיווני או דו-כיווני ויכול להתבצע ע"פ בקשה, בהתאם לתזמון שנקבע (למשל כל חצי שעה) או באופן רציף.

ל-Aspera תוכנה לשרת המאפשרת ניהול העברת קבצים באמצעות הפרוטוקול FASP.

לצורך העברת קבצים שרת ה-Aspera יכול לדבר בצד השני עם שרת Aspera אחר, עם client ב-Windows או ב-iOS, עם plug-in לדפדפנים, או עם client במובייל (אנדרואיד או iOS).

אתחול העברת הקבצים יכולה להתבצע באמצעות ממשק משתמש, ע"י העתקת קובץ ל-Hot Folder, באמצעות Script, או באמצעות SDK.

 
 
אוטומציה, שליטה ובקרה
Orchestrator
שיתוף קבצים
Aspera Shares

ה-Orchestrator של Aspera מאפשר ליצור באופן גראפי וגמיש תהליכים שיפקחו ויבצעו את הפעילויות השונות הדרושות למימוש התהליכים שלכם.

ה-Orchestrator יודע "להאזין" לספריות ולזהות שינויים, לשלוח ולקבל קבצים מ-Aspera, לקבל החלטות בהתאם לערכים ותכונות של אלמנטים שונים בתהליך.

ל-Aspera מאות Adpaters המאפשרים לו להתממשק עם מוצרים ורכיבים רבים.

ה-Orchestrator יכול לנהל תהליכים המתפרשים על פני שרתים מרובים.

 Aspera Shares מאפשרת למשתמשים באתרים מרוחקים לשתף קבצים בצורה מהירה ואמינה.

ניתן להגדיר את הספריות באתרים השונים אותם יש לשתף, דבר המאפשר גישה (בכפוף להרשאות) לספריות אלו למשתמשים באתרים שונים.

ל-Aspera Shares ממשק בדפדפן וכן רכיב Files המאפשר גישה לקבצים באמצעות File Explorer.

 
 
Aspera Proxy
העברת "חבילות"
Aspera FASPEX

ה-Aspera Proxy מספק שכבת הגנה ל-Aspera בכך שהוא מסתיר את שרת ה-proxy מהעולם, וזאת מבלי לפגוע בביצועים של העברת הקבצים.

 Aspera FASPEX מאפשר "לארוז" רבצים ב-"חבילה" ו-"לשלוח" את החבילה לנמען.

ניתן לשלוח מייל לנמען שאינו מהכרח רשום במערכת עם לינק לחבילה שלו, שתאפשר לו להוריד את החבילה.

המערכת מאפשרת למשתמשים גם להעלות חבילות המיועדות למשתמשים אחרים.