העברה מהירה לאתר גיבוי

1TB תוך ½2 שעות

עם  Aspera ניתן להעביר קבצים לאתר הגיבוי במהירות, בבטחה ועל התשתית הקיימת.

כל מה שצריך, זה להתקין את Aspera בשרת באתר המרכזי ובאתר הגיבוי - ותוכלו להעביר את הקבצים במהירות לאתר הגיבוי, וגם בעת הצורך מאתר הגיבוי לאתר המרכזי.

®

המהירות תלויה ברוחב הפס בלבד:

לקבלת מידע נוסף