Aspera בענן

®

כל המידע - ללא ההמתנה

 Aspera בענן הוא שירות לשליחה ושיתוף מהיר ומהימן של קבצים ומערכות נתונים בכל גודל וסוג בכל סביבת ענן היברידית - עד מאות פעמים מהר יותר מ-FTP ו-HTTP.

  • שיתוף קבצים עם משתמשים פנימיים וחיצוניים באמצעות סביבות עבודה משותפות, תוך שליטה בגישה לנתונים.

  • גישה לנתונים המאוחסנים במספר עננים ובמרכזי נתונים מקומיים.

  • העברת קבצים בכל גודל ונפח לכל מרחק במהירות מקסימאלית, ללא קשר לתנאי הרשת.

  • הגנה על הנתונים שלך באמצעות אבטחה מובנית מקיפה, כולל הצפנה בתנועה ברשת ובמנוחה.

AsperaCloud2.webp

כדי לשתף פעולה בצורה יעילה, צוותים גלובליים, פנימיים וחיצוניים, צריכים אפשרות לגשת לנתונים שהם זקוקים להם כאשר הם זקוקים להם, בכל מכשיר וללא מגבלות תשתית IT. אפשרות זו צריכה לכלול את היכולת לשתף מערכי נתונים גדולים ומגוונים בין השאר באמצעות שטחי עבודה משותפים וכלי Drop Box.

Aspera מציע לעסק שלך פתרון שיתוף ושליחת קבצים מהיר במיוחד, חזק ובטוח להעברת נכסים דיגיטליים ברחבי העולם. הפתרון כולל העלאה והורדה מהירה ופשוטה של קבצים, הודעות דוא"ל הניתנות להגדרה מטה-דאטה מותאמים אישית ועוד. הממשק האינטואיטיבי בסגנון הדוא"ל מאפשר לצרף ולשלוח קבצים או תיקיות בכל גודל לנמען יחיד או לקבוצה גדולה. 

לקבלת מידע נוסף

תודה