Aspera

 

 

להעביר יותר מידע, יותר מהרלכל מקום בעולם 

פי 10 פי 100 ואפילו פי 1,000 יותר 

על תשתית התקשורת הקיימת. 

 

Aspera היא תוכנה מבית IBM הניתנת ליישום on-premise בענן או היברידית.

 

Aspera

הבעיה ש-Aspera פותרת (54 שניות)

רוצים לשמוע מאיתנו על Aspera?

Media

Describe your image